woensdag 10 juni 2015

Dode hazelworm

In het bos in de buurt is een mountainbike route aangelegd. Met zoon van bijna vijf ga ik hier regelmatig heen. We nemen zijn fietsje mee en volgen dan het parcours in tegengestelde richting. Zo zien we de MTB'ers op tijd aankomen. Ik roep dan "Coen aan de kant!" en dat doet hij prompt. We laten de mountainbiker(s) passeren en krijgen een knikje, een lach of een groet.

Het paadje voor de mountainbikers is inmiddels goed ingereden. Er is licht gekleurd zand tevoorschijn gekomen. Hazelwormen houden er kennelijk ook van want over een traject van pakweg twee kilometer vonden we vijf dode hazelwormen.
Een dode hazelworm op een mountainbike route.