dinsdag 26 februari 2013

Diersporen: vos maakt muizensprong

De vos heeft geprobeerd iets te vangen met een zogenaamde muizensprong. In het onderste, opgelichte cirkel is de afzet te zien. De achtervoeten zijn diep in de sneeuw weggedrukt (onder). In de bovenste opgelichte cirkel is de landing te zien. Volg de rode pijl naar de donkere plek: hier kwam de snuit in de sneeuw terecht.

Niet alle sprongen zijn succesvol. Er is onderzoek gedaan naar succesratio en richting van de sprong. Verondersteld wordt dat het aardmagnetisch hierbij een rol speelt (las ik eens ergens in De Nederlandse Jager).

Muizensprong van de vos. Onderste cirkel: afzet. Boven cirkel: landing. De rode pijl wijst naar de plek waar de snuit in de sneeuw terecht kwam.  
Afdruk van muizensprong in sneeuw met dode spitsmuis (is niet dezelfde sprong als hierboven). De rode pijl wijst naar de plek waar de snuit in de sneeuw terecht kwam.