woensdag 27 maart 2013

Diersporen: nest pijpenstrootje van wild zwijn

Tijdens het struinen schrok ik van een plots wegsprintend zwijn. Het dier lag onder een den op een open veldje. Wel de laatste plaats waar ik een zwijn verwachtte. Meestal liggen ze overdag in de dekking. Totdat ik arriveerde lag deze lag lekker in de zon in een nest, ook wel ketel genaamd. Een ketel van pijpenstrootje.

Voor een ketel van sparrentakken zie ander artikel in dit blog: nest-sparrentakken-van-wild-zwijn.html.

Een nest van wild zwijn, gemaakt van pijpenstrootje.