maandag 6 januari 2014

Diersporen: uitwerpselen vos

Een vos is een alleseter. De uitwerpselen verschillen dus erg van vorm, inhoud en kleur. Soms is de drol stevig en gedraaid en heeft een puntig uiteinde na het eten van vlees met haren of veren. Soms is de drol papperig na het eten van fruit.

Soms poept de vos op een hoog plekje zoals een graspol, boomstronk of een paddenstoel. De lucht van zo'n drol verspreidt zich dan makkelijk. Het lijkt er op dat de vos wil laten weten dat hij/zij er is.

Ik heb het idee dat interessante plekken worden gemarkeerd met poep zoals een hol van een konijn of een plukplek van een vogel.

Een vossendrol kun je verwarren met een kattendrol. Een drol van een kat heeft soms diepe insnoeringen. Niet altijd.

Een vossendrol kun je verwarren met een drol van een marter. Een marterdrol heeft soms een sterk vervlochten structuur. Niet altijd.

Hieronder een paar voorbeelden van poep van een vos.

Na het eten van fruit. Met pitten van gele kornoelje.   

Na het eten van botjes.  

Met haar.  

Twee gebeurtenissen in één plaatje. Een donker gekleurde drol met mais en een uitgebraakte muis.
Na het eten van noten. 

Op een verhoogde ligging. In de drol zie je schildjes van een kever.   


Op een paddenstoel(!). 
Op een hoger plekje. Met fijn zwart haar en opgelost fosfaat uit botjes.